M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Portable multiinstrumenter

Multi 3630
Digitalt håndinstrument for pH, oksygen (optisk) og konduktivitet

Instrumentet har samtidig visning på displayet en, to eller tre parametre merket i ulike farger (avhengig av modell). GLP-funksjon med dokumentasjon på de 10 siste kalibreringene.
Den innebygde loggeren gjør det mulig å spare måleverdien manuelt og automatisk ved tidsstyrt logging. Lagrede måleverdier kan siden enkelt vises på instrumentets display eller overføres til PC via USB-minne.

Multi 3510
Multi 3510 har en kanal for tilkobling til pH, konduktivitet og oksygen (optisk). De ulike parametrene er merket i ulike farger, men siden Multi 3510 kun har en kanal, er det kun visning av en parameter av gangen på displayet.

 

Multi 3620
Multi 3620 har to kanaler for tilkobling til pH, konduktivitet og oksygen (optisk). Instrumentet har visning av to parametre samtidig i ulike farger.

 

 

 

ProfiLine Multi 3320
Multi 3320 for måling av pH, ORP, konduktivitet og oppløst oksygen (elektrokjemisk) er en perfekt måler til miljøapplikasjoner som grunn- og overflatevannsmåling, vannverk, rengjøringsverk og mye mer.

  • pH, ORP, ISE, konduktivitet, oppløst oksygen
  • Til alle konvensjonelle singelparameter-sensorer
  • To innganger for simultanmåling av pH og konduktivitet eller pH og oppløst oksygen
  • Bakgrunnsbelyst LCD for visning av to målinger samtidig
  • Til alle konvensjonelle analoge pH-, ISE-elektroder med innebygd referanse (ISE-kombinasjonselektroder), konduktivitetesceller og elektrokomiske oksygensensorer

 

ProfiLine pH/Cond 3320
pH/Cond 3320 med to innganger for måling av pH, ORP, ISE- og konduktivitet er et allroundinstrument til nesten alle applikasjoner innen vannkontroll (måling av pH og konduktivitet ifølge legemiddelstandarder).

  • To innganger til simultanmåling av pH eller ISE eller ORP og konduktivitet
  • Bakgrunnsbelyst LCD for visning av to målinger samtidig
  • Til alle konvensjonelle analoge pH-, ISE-kombinasjonselektroder, konduktivitetsceller

pH/Cond 3320, samt Multi 3320 har et robust og vanntett hus (IP 67) og samt et minne med dataloggingfunksjonalitet mellom 1 s og 60 minutter. Alle inngangene er GLP-kompatible med tid, dato og valgbart ID-nummer. Det vanntette USB-grensesnittet gjør dataoverføring raskt og enkelt. 

 

TopContent: ProductGroup (13216014)
Default.Master