M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Prosessinstrumenter

WTW IQ SensorNet er et moduloppbygget multiinstrument som kan måle på mange forskjellige parametere. Det kan kobles opptil 20 sensorer på ett system. Modulene kan enten settes på hverandre eller kan kobles sammen med en toleder kabel. Alle sensorene sender digitale signaler til instrumentet, måleverdier, temp, serienr., feilmeldinger etc.. Skjermen er avtakbar og kan enkelt settes på hvilken som helst modul. Instrumentet gjenkjenner hvilken som helst sensor, plug and play.

Systemet har en loggekapasitet på opp til 43.200 data sett. Verdiene kan lastes ned på PC i for eksempel Excel via IF 232 modul eller taes ut ved hjelp av mA signaler via CR3 modul eller C6 modul (moduler med analoge utganger).

pH, Oksygen, Ledningsevne, Temperatur, Turbiditet/SS, KOF er noen av parameterne som systemet kan måle på. Instrumentet har IP 66 beskyttelsesgrad og har 2 år garanti.

TopContent: ProductGroup (13216014)
Default.Master