M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konisk mølle - Bexmill

Bexmill blir også kalt kurv- og koniskmølle som følge av en konisk, perforert kurv som produktet males gjennom. Møllen kan mates kontinuerlig eller satsvis. Turtallet kan varieres og høyere turtall gir høyere kapasitet og finere sluttprodukt. 

Møllen kan benyttes både til våt- og tørrmaling og egner seg godt til nedmaling av flak og agglomerater samt homgenisering av blandinger.

  • Konisk maleområde
  • Rotor drevet fra over- eller undersiden
  • Stort produktinntak
  • Liten luftstrømning
  • Maskinstørrelser fra dia 80 til 600 mm / 350-20000 kg/time

 

TopContent: ProductGroup (10097)
Default.Master