M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Jetmølle - Fluidised bed AFG

Etter at AFG møllen ble lansert på 80 tallet har det blitt solgt over 1000 maskiner til et mangfold av applikasjoner. Nedmalingen i denne jetmøllen er utelukkende et resultat av partikkelkollisjon i jetstrømmer etter Laval dysene som er plassert i ring i møllehusets nedre del. Partiklene klassifiseres ved hjelp av en vindsikt i møllens øvre del hvor siktehjulets hastighet avgjør partikkelfordelingen.

Siden det ikke er noen bevegelige maskinkomponenter i nedmalingssonen vil hverken maskinslitasje eller forurensning av produktet finne sted. Dette er grunnen til at jetmøllen ofte brukes når forurensningsfrie produkter er nødvendig.

Møllen er egnet for materialer med en Mohs hardhet fra 1 (talkum) til 10 (diamanter), og størrelsen på nedmalingen ligger i området < 5 µm til 200 µm.

  • Nedmalingsdyser er i langs periferien av møllehuset
  • Horisontale siktehjul i møllens øvre del
  • Avkjølt og forurensningsfri nedmaling
  • Enkel rengjøring

 

TopContent: ProductGroup (10097)
Default.Master