M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kulemølle - Super Orion Ball Mill

Kulemøller brukes til ultrafin nedmaling av mineralske pulver og keramiske råmaterialer. Passer bra til å benyttes sammen med en vindsikt.

Kulemøllene har en stor trommel som blir fyllt med 30 og 40 % av sitt volum med kuler. Diameteren på kulene kan være fra en til flere centimeter avhengig av applikasjonen, små kuler for fin nedmaling og større kuler for grovere nedmaling.

Trommelen settes i sakte rotasjon slik at medie blir aktivert. Kulene løftes og deretter presset tilbake til bunnen av trommelen. Kulemøller blir vanligvis drevet ved 75 % av kritisk hastighet (matematisk begregnet), som er når produktet blir sentrifugert ut. Passer til finmaling av harde materialer, spesielt for området <10 um sammen med en vindsikt. Se animasjonen under.

 

TopContent: ProductGroup (10097)
Default.Master