M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pinnemølle - Contraplex CW

Pinnemølle med to mølleskiver som gir finere nedmaling. Skivene går i motsatt retning av hverandre hvilket gir større relativhastighet enn universalmøllen UPZ. Størst relativhastighet oppnås på de ytterste pinneradene og den kan komme opp i 250 m/s. Materialet bør være sprøtt med en maksimal Mohs hardhet på 3.

Sentrifugalkreftene som oppstår på begge skiver sikrer at selv fuktige, fete og klebrige produkter kan prosesseres. Utformingen med det store kammerhuset er ideell for behandling av slike produkter.

Eksempler på anvendelsesområder:

  • Mineralpulver (kalsiumkarbonat, fyllstoffer, kalsiumhydroksyd)
  • Farmasøytisk (vitaminer, farmasøytiske hjelpestoffer)
  • Næringsmiddel (f eks urter, kakao, fiskemel)
  • Kjemikalier (nedmaling av plast)
  • Resirkulering (nedmaling av gummi)
TopContent: ProductGroup (10097)
Default.Master