M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Siktemølle - ZPS Zirkoplex

Siktemølle består av en hurtigroterende slagmølle i kombinasjon med en Turboplex vindsikt. Etter nedmaling mellom møllehjul og malbane transporteres produktet til vindsikten hvor grove partikler avvises og males om igjen. Ønsket partikkelfinhet etter siktemølle oppnås med justering av siktehjulets hastighet. 

  • Egnet for produkter opp til Mohs' hardhet 3,5
  • Sluttproduktet er fri for store partikler, skarp siktekurve
  • Nedmaling til partikler i området 5 µm til 200 µm
  • Enkel rengjøring, en fordel om produktet endres ofte, også egnet for klebrige produkter
  • Høy luftmengde gir lavere temperaturøkning
TopContent: ProductGroup (10097)
Default.Master