M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Memosens

Memosens - enklere installasjon, drift og vedlikehold av pH-sensorer

 • Datalagring inne i sensoren: Kalibreringsdata og ytterligere informasjon som kan brukes til forebyggende vedlikehold lagres i sensoren.
 • Digital signaloverføring: De analoge signalene konverteres til stabile digitale signaler i sensorhodet.
 • Induktiv signaloverføring: Overføringen av de digitale signalene til kabelen skjer induktivt, uten direkte metallisk kontakt.
 • Signaloverføring i begge retninger: Digitale signaler kan gå fra sensoren til senderen, og fra senderen til sensoren.
 • Enkel tilkobling: Tilkoblingshodet kobles med bajonettkobling.

Memosens i praksis:

 • Kalibrering i prosessen er ikke nødvendig - høykvalitative kalibreringer kan gjøres direkte i laboratoriet
 • Memosens-sensorer har opp til 40% lengre levetid og krever mindre kalibrering takket være optimalt sensorvedlikehold
 • Enkelt elektrodebytte med forhånds kalibrerte elektroder
 • Ikke sårbar for fukt, korrosjon og saltbroer
 • Forenklet installasjon og utvidet lengde mellom elektrode og instrument
 • Lavt måletap ved forebyggende vedlikehold takket være lagret elektrodedata
 • Ikke mulig å koble feil
 • Viser enten rett verdi eller ikke verdi i det hele tatt

Digital pH-sensor (Memosens) viser alarm ved feil, samt fryser utgangen til instrumentet. Ved vedvarende feilsignal mellom elektrode og instrument, genereres automatisk en alarm.

 

Tilbehør:

Memocheck Plus CYP01D
Installasjonsverktøy som brukes ved igangkjøring av system, IQ - Installasjonsverifisering samt OQ - Driftverifisering.

Memocheck CYP02D
Serviceverktøy for enkel og rask kontroll av målekrets ved igangkjøring/installasjon, samt ved feilsøking.


Memosens pH-elektroder:


Easyferm Plus MS

Trykksatt pH-elektrode for ekstremt krevende prosesser
der det finnes risko for tilstopping og forgiftning.

 • pH-område: 0-14
 • Temperatur: 0-135°C
 • Materiael: Glass
 • Maks trykk: < 6 barPolilyte Plus MS

Veldig hensiktsmesse for måling i medier der risikoen for at et normalt membran hull settes inn, f eks i prossessavløpsvann og i proteinrike medier.

 • pH-område: 0-14
 • Temperatur: 0-130°C
 • Materiale: Glass
 • Maks trykk: < 6 bar
TopContent: ProductGroup (9121)
Default.Master