M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Lavtrykksystemer


Lavtrykksystemer benyttes for transport av bulkmaterialer i fortynnet fase med relativt høy kapasitet og middels transporlengder. Som regel benyttes lobeblåsere for å oppnå tilstrekkelig mengde transportluft. Slike anlegg egner seg godt for transport fra et avsenderpunkt til flere mottagere.

  • Relativt høye kapasiteter mulig
  • Enkle systemer for installasjon og drift
  • Godt egnet for transport til flere steder

     

TopContent: ProductGroup (9060)
Default.Master