M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Trykksendere

Clydes trykksendere finnes i flere ulike utførelser avhengig av applikasjonen. Standardutførelsen er en "DensPhase 2" for satsvis transport av f eks kalk fra ett punkt til en eller flere mottaksstasjoner. Den arbeider med lavt trykk og kan erstatte vanlige blåsetransportører, men er mer driftsøkonomisk. Med en "DensPhase CD Pump" kan svært lav transporthastighet overholdes, den arbeider med "full transportledning". Den eneste bevegelige delen som finnes på disse senderne er domeventilen ved innløp og i noen tilfeller utløp og avluftingsledning.

  • Klarer høy kapasitet og store transportavstander
  • Robust utførelse
  • Lavt energiforbruk
  • Klarer temperaturer opptil 480ºC
  • Skånsom håndtering med CD pumpe

TopContent: ProductGroup (9060)
Default.Master