M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumtransportører

Vakuumtransportører benyttes for transport av bulkmaterialer i medieum / fortynnet fase med relativt høy kapasitet over kortere avstander. Vi leverer transportører fra PIAB med ejektordrevne vakuumpumper og integrert avskiller/filter. Transportørene leveres i ulike størrelser og utførelser for ulike applikasjoner.

For de største kapasitetene leverer vi elektrisk pumpe med eget system for returspyling. Styring gjøres enten fra egen kontroller på stasjonen eller fra sentralt sted. 

  • Modulære enheter som er enkle å montere og demontere
  • Hygieniske og farmasøytiske utførelser 
  • Egnet for både brobyggende og lettflytende produkter
  • Kan transportere både batchvis og kontinuerlig
  • Kombineres med frekvensstyring
  • Mottak fra 1,5 til 56 liter

Suveren og støvfri pulvertransport!

Se hvordan vakuumtransport fungerer, fra sugepunkt til utslipp. Vakuum er generert av en trykkluft-drevet vakuumpumpe. Filtrene blir automatisk rengjort. Sikrer støvfri transport av pulveret.

 

Leveres i tre utgaver:

piFLOW-pPremium - piFlow®p
Premiumtransportørene er laget av en rustfri beholder (ASTM 316L) og oppfyller de strenge hygienekravene ifølge FDA. Transportørene oppfyller ATEX Støv.

 

 

 

piFLOW-fNæringsmiddelkvalitet - piFLOW®f
Næringsmiddeltransportørene er laget av en rustfri beholder (ASTM 304) og tetninger i direkte kontakt med transportmaterialet er i følge FDA, for å møte kravene fra industrielle næringsmiddelapplikasjoner. Tranportørene oppfyller ATEX Støv.

 

 

piFLOW-iIndustrikvalitet - piFLOW®i
Innenfor industrien håndteres ofte "slitende" pulver som krever spesielt utviklede maskiner. Transportørene er designet med en rustfri kropp (ASTM 304) for å motså slitasje på delene. Transportørene stemmer overens med ATEX Støv.

 

 

 

Tabletter/granulat - piFLOW®t
Dette er en vakuumtransportør for transport av skjøre tabletter, kapsler, kaffe, granulat og andre skjøre produkter innen legemiddel, næringsmiddel og vitaminer/kosttilskudd.

En ny og sikrere måte å transportere granulat/tabletter

Les mer om vakuumtransportører på Piabs hjemmeside.

 

 

TopContent: ProductGroup (9060)
Default.Master