M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Etenplast HD-1000, HD-500

Etenplast, PE, er et mangesidig plastmateriale, som forekommer i mange varianter og for skiftende applikasjoner. Egenskapene varierer kraftig med molekylvekten. Etenplast har god kjemisk resistens, lav densitet og lav friksjon. Materialet er relativt mykt og de mekaniske egenskapene er begrenset. Med stigende molekylvekt forbedres de mekaniske egenskapene, spesielt slitasjebestandigheten. For slitasjeapplikasjoner brukes mest PEHD-1000 ultrahøymolekylær PE, og ved lavere krav PEHD-500. PEHD-300 brukes mest innen kjemisk industri for produksjon av tanker,kar m.m. Vi levererer halvfabrikat og ferdige detaljer.

  • Lav vekt
  • Lav friksjon
  • God kjemisk resistens
  • Slagfast
  • Elektrisk isolerende
TopContent: ProductGroup (9802)
Default.Master