M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBALON

ROBALON er et suverent glide- og slitematerial med svært høy slitestyrke og lav friksjon. Det er basert på ultrahøymolekylær polyethylen med ekstremt høy molekylvekt, med smørende tilsetningsstoffer. Den spesielle produksjonsprosessen, langtidssintring, gir et spenningsfritt materiale av høyeste kvalitet. Materialet sinterpresses til plater i 10 meters lengde og av disse lages mindre plater, rundstenger og ferdige detaljer. Bruksområdet er svært stort innen alle bransjer hvor glide- slitasje- og vedheftningsproblemer forekommer. Vi leverer halvfabrikat og ferdige detaljer.

  • Ekstremt slitasjebestandig
  • Svært lav friksjon
  • Slagfast
  • God kjemisk resistens
  • Lav vekt
TopContent: ProductGroup (9156)
Default.Master