M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Spesialtilpassede miksere

Forbedrer driftsfleksibiliteten og reduserer installasjonskostnadene betraktelig.

Fordeler:

 •     Plassbesparende
 •     Rask og enkel installasjon
 •     Energibesparende
 •     Meget god blandeeffekt på en svært kort distanse
 •     Lavt trykktap
 •     Vedlikeholdsfri
 •     Konkurransedyktig pris
 •     Installeres mellom eksisterende flenser


Typiske bruksområder:

 •     Konsentrasjons- og temperaturutjevning av lavviskøse væsker og gasser
 •     Innblanding av additiver
 •     pH-justering
 •     Innblanding av flokkuleringsmiddel
 •     Nøytraliseringsprosesser med syre eller base
 •     Oppnå representativt utvalg
TopContent: ProductGroup (9804)
Default.Master