M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

FTI DB-Serie

  • Høy virkningsgrad
  • Best tørrkjøringsevne
  • Best garanti - fem års garanti
  • Best motstand mot korrosjon
  • Høyt arbeidstrykk
  • Standard NEMA, IEC B5 eller B14 motorflenser
  • ATEX sertifiserte modeller tilgjengelig
  • Alternative tilslutninger: Gänga NPT/BSP, Union eller flens

DB3P / Polypropen

DB3V / PVDF
Kapasitet opp til 2,8 m3/h
Trykk opp til 4,5 meter
Innløp 1"
Utløp ½"FTI-db3

DB4P / Polypropen
DB4V / PVDF
Kapasitet opp til 3,5 m3/h
Trykk opp til 6,0 meter
Innløp 1"
Utløp ½"

DB5P / Polypropen
DB5V / PVDF

Kapasitet opp til 3,5 m3/h
Trykk opp til 7,5 meter
Innløp 1"
Utløp ½"


FTI-db3
DB5.5P / Polypropen
DB5.5V / PVDF
Kapasitet opp til 5,7 m3/h
Trykk opp til 6,5 meter
Innløp 1"
Utløp 3/4"

DB6P / PolypropenFTI-db6
DB6V / PVDF

Kapasitet opp til 9,2 m3/h
Trykk opp til 10 meter
Innløp 1"
Utløp 1"
Magnetkobling 6-, 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB6HP / PolypropenFTI-db6h
DB6HV / PVDF

Kapasitet opp til 9,6 m3/h
Trykk opp til 14,2 meter
Innløp 1"
Utløp 1"
Magnetkobling 6-, 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB7P / PolypropenFTI-db7
DB7V / PVDF

Kapasitet opp til 16 m3/h
Trykk opp til 10 meter
Innløp 1½"
Utløp 1½"
Magnetkobling 6-, 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB8P / PolypropenFTI-db8
DB8V / PVDF

Kapasitet opp til 15 m3/h
Trykk opp til 14 meter
Innløp 1½"
Utløp 1"
Magnetkobling 6-, 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB10P / PolypropenFTI-db10
DB10V / PVDF

Kapasitet opp til 21 m3/h
Trykk opp til 14 meter
Innløp 1!"
Utløp 1!"
Magnetkobling 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB11P / Polypropen
FTI-db11DB11V / PVDF

Kapasitet opp til 27 m3/h
Trykk opp til 22 meter
Innløp 2"
Utløp 1½"
Magnetkobling 6-, 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB15P / PolypropenFTI-db15
DB15V / PVDF

Kapasitet opp til 29 m3/h
Trykk opp til 27,5 meter
Innløp 2"
Utløp 1½"
Magnetkobling 8- eller 10-poler beroende på motoreffekt


DB22P / PolypropenFTI-db22
DB22V / PVDF

Kapasitet opp til 43 m3/h
Trykk opp til 45 meter
Innløp 3½"
Utløp 2"

TopContent: ProductGroup (9244)
Default.Master