M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Inverterende filtersentrifuge, modell HT/GMP

Inverterande filtercentrifug HT/GMP, Comi Condor
  • Skånsom - tømming av fast produkt skjer gjennom å vende filterduken ut og inn og la sentrifugelkraften gjøre jobben. Ingen mekanisk kniv benyttes hvilket innebærer at sensitive krystaller og makromolekyler kan gjenvinnes uten å skades.
  • Høyt utbytte - lite rester - høyt utbytte oppnås ettersom de faste emnene tømmes umiddelbart da filteret vendes ut og inn ved hjelp av sentrifugalkraften. Ettersom faste emner mates ut uten å benytte mekanisk kniv eller tilbakeblåsing, kan den ultratynne filterkaken tømmes effektivt.
  • Forbedret CIP og validering - det finnes tre variable deler (filter, deler i filterkurven og kurven) i den inverterende filtersentrifugen. Små avstander, tetninger og den ekstra overflaten som behøves for en "peelersentrifuge" med kniv, materrør, vaskerør og måling av tykkelsen på filterkaken er eliminert.
  • Tørkeevne - fjerning av bundet fukt oppnås gjennom at tørr eller oppvarmet gass med opp til 6 bar differensialtrykk blir blåst gjennom filterkaken. (HYPERBARIC CENTRIFUGATION SYSTEM – HCS)
TopContent: ProductGroup (8887)
Default.Master