M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Shell separator

Denne gass / væske separator er oppkalt etter komponentene den består av:
Kan brukes opp til SMS>98 % væskefjerning fra gass. Verdien er dog avhengig av K-verdi. 

Schoepentoeter (S) - Gassfordeler som fjerner "bulk" mengden av dråper.
Mistmat (M) - Fungerer som coalescer og separator, avhengig av gassrate.
Swirldeck (S) - Syklonerør for fjerning av fine dråper.

TopContent: ProductGroup (8887)
Default.Master