M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumtørke

Vakuumtørkeren har et langsomt gående oppvarmet rørverk. Under tørkeprosessen benyttes vakuum for hurtigere evakuering av væsken, denne kondenseres og kan gjenvinnes.

 

TopContent: ProductGroup (8887)
Default.Master