M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Air jet sikt e200LS

Denne sikten blir brukt til å bestemme partikkelstørrelsen og -fordeling av pulveretprodukter. Måleområdet er mellom 25 og 2000 µm. Finnes i ulike modeller for laboratorier, produksjonsvirksomhet og farmasøytisk industri. Ideell for all slags analysering av tørt materiale. Prøver på mellom 0,3 og 100 gram analyseres lett og effektivt.

Det eneste som beveger materialet som skal analyseres er luftstrømmen. Dette systemet gjør det mulig uten noe mekanisk påvirkning av sikteprosessen.

  • Måleområde mellom 25 og 2000 µm
  • Kvalitetskontroll i henhold til DIN ISO 9000 ff
  • Integrert minicomputer
  • Integrert kontroll av undertrykket
  • Sikteadapter til sikter av annet merke

TopContent: ProductGroup (8865)
Default.Master