M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vindsikt - ATP Turboplex

I en vindsikt finner klassifisering av partiklene sted ved at fine partikler følger luftstrømmen gjennom et (eller fler) hurtigroterende siktehjul mens den grove fraksjonen avvises og separeres med tyngdekraften. Med denne teknikken oppnås meget fine og skarpe fraksjoner. 

  • Singel- og multihjul klassifisering for ultrafine separasjoner.
  • Superfint pulver innenfor d97=5 til 10 µm, med NG-modellen er det mulig med finhet ned til d97=2 µm.
  • Integrert grovseparasjon for å øke kuttpunktet.
  • Normalt lav slitasje på utstyret, om nødvendig slitasjebeskyttelse.
  • Lave vedlikeholds- og servicekostnader

 

 

TopContent: ProductGroup (8865)
Default.Master