M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Digital IQ-sensor for å måle slamnivået

Slamnivåmåling med vedlikeholdsfritt rengjøringssystem - FL 700 IQ med smart signalbehandling

• Klar til bruk
• Detaljert ekko profil presentasjon på displayet
• Vedlikeholdsfritt rengjøringssystem

Smart signalbehandling - sensoren skiller mellom slamnivået og uønskede signaler. Dette resulterer alltid i pålitelige måleresultater.

Pålitelig ultralyd måleprinsipp

IFL 700 IQ er basert på ultralydsmåleprinsippet. I motsetning til det optiske slamnivåmålesystemet har dette kontinuerlige måleprinsippet viktige fordeler. Det gir lave investeringer og driftskostnader, samt mindre vedlikehold.

Unikt på markedet - vedlikeholdsfritt rengjøringssystem

IFL 700 IQ har et kontaktfritt rengjøringssystem av høy kvalitet. Sensoren er utstyrt med en automatisk deteksjonsfunksjon som bestemmer rengjøringsintervallet autonomt.

TopContent: ProductGroup (33478111)
Default.Master