M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBACERAM® Avvanningselementer

ROBACERAM® er et keramisk system av høy kvalitet for avvanningselementer i moderne papirmaskiner.

Unik mekanisk låsing mellom keramikksegmentet eliminerer risikoen for piano-keying. Lav friksjon og god overflate finish betyr maksimal sikkerhet og levetid for ledninger og filten. Alle keramikkvaliteter kan leveres.
En stor fordel er at et skadet keramikksegment kan byttes ut, man behøver ikke å kaste hele listen.

  • Keramikk av svært høy kvalitet
  • Fullkeramikk på FRP-skinnen
  • Kan repareres
  • Skåner ledningene
  • Ingen piano-keying

Formingsbord: Første sugekasse etter innløpskassen der strålingen skjer. Ofte dekket med en bredere folielist, 150-200 mm og flere smalere folielister 65-90 mm.

Robaceram PXROBACERAM®-PX avvanningselementer

Keramikk til papirindustrien - spesielt harde og myke hydridkeramikker for høy påfresing.

  • Økt levetid på ledningen (utmerket overflatekvalitet)
  • Energibesparing (mindre energiforbruk)
  • Sikkerhetskeramikk (termiskt sjokkmotstand på 700°C)
  • Den mest slitesterke keramikken
TopContent: ProductGroup (41906)
Default.Master