M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBASMART®

ROBASMART - intelligente produkter for framtidens papirproduksjon

Relevante måledata samles fra slitedeler, som er utstyrt med innebygde sensorer. Disse er koblet til et styresystem på papirmaskinen i kontrollrommet. Ved hjelp av ROBASMART kan maskininnstillingene matches og optimeres manuelt eller helt automatisk.

Papirkvaliteten forbedres gjennom høyere avvanning, bedre formasjon, høyere styrke og mindre fuktighet.

Om slitedelene byttes ut ved behov kan ressurser som fibre, vann og energi spares.

 

SmartTable avvattningselementSmartFoils avvanningselement
"SmartFoils" avvanningselement kan justeres i vinkel og høyde som passer for både høy og lav vekt. Du oppnår en gjennomsnittlig formeringsforbedring av 5-10 punkter i indeksen og i tillegg får du en mer stabil vannflyt i foravvanningen.

 

TopContent: ProductGroup (41906)
Default.Master