M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Venturi - innmatingshjelp

For problemfri inn-/utmating av slusene ved slitende medie og partikler større enn 0,5 mm. Returluft fra blåsestrengen ledes ut så ikke kapasiteten på innmatingen forstyrres. Man kan også velge adapter uten avlufting. På innmatingen så hindrer også adapteret lommene å fylles så slitasjen på mediet blir minimal

TopContent: ProductGroup (9456)
Default.Master