M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stålfjærelementer (Gerb)

Vibrasjonsisolering av maskiner gjøres for å redusere periodiske dynamiske krefter eller støt og forhindre at de forplantes til omgivelsene. Man kan anvende standardelementer for maskiner som genererer små ubalansekrefter relativt den totala vekten, f.eks. velbalanserte roterende maskiner eller masse-balanserte kompressorer.

Gerb Stålfjærelementer er stabile och robuste. De har en unik kombinasjon av lave byggehøyder och lave resonansfrekvenser og kan levereres med eller uten dempning.

  • For laster mellan 0,12 och 57 kN
  • Kan kompletteres med Visco- eller Sordinodempning
  • Kan kompletteres med høydejustering
  • Levereres med selvheftende mellomlegg
  • Spesialelementer for laster upp till 2 MN eller lave hastigheter

Kontakt oss for mer informasjon og teknisk rådgivning.

Kompletterende produkter er vibrasjonsisolerende hengere. 

TopContent: ProductGroup (8919)
Default.Master