M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ISOTOP SE-DE/SE-DE Elevator

Design:
Isotop® SE-DE respektive SE-DE Elevator (spesielt til heis) består av en 10 mm splipt stålplate til fordeling av last, en 60 mm høy masse, samt 2 separate isoleringslag produsert av Sylomer/Sylodyn-materiale. Alle ståldetaljer er varmegalvaniserte.

Bruksområder:
Isotop ® SE-DE respektive SE-DE Elevator er materiell som gjenoppretter et dobbelt fjæringssystem. Dette elementet benyttes der det ikke er mulig å sette inn tung masse (betong etc). Vibrasjonsstøy kan systematisk minskes gjennom flerlags-design. En vel definert besluttsomhet av systemets egenfrekvens kan beregnes med korrekt data og optimering av materialvalg.

Fordeler:
•Rask installasjon
•Unike størrelser
•Eksakt nominell egenfrekevens er mulig
•Lav kostnad
•Lang levetid
•Høy korrosjons motstand
•Pålitelig vibrasjonsisolering
•Flere lag gir høyre demping sammenlignet med enkle lag

TopContent: ProductGroup (9213)
Default.Master