M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Sylodyn®

SYLODYN® er et celleformet polyuretan som brukes til vibrasjons- og strukturlydisolering når kravene er svært høye. Materialet er like mykt dynamisk som statisk og er ofte den beste løsningen for applikasjoner med høye belastninger og krav ved lave resonansfrekvenser.

Materialet er en videreutvikling av SYLOMER®  og har bevist både i laboratorieforsøk og i feltet at man har full funksjon over lang tid, tross ekstreme last- og miljøforhold.

Materialet er veldokumentert og våre datablad viser hvor bra materialet fungerer ved høye frekvenser, ulike tempereaturer og lave amplituder. SYLODYN®-materialets dynamiske stivhet er nesten uavhengig av frekvens og amplitud, hvilket er unikt i forhold til tilsvarende materialer. SYLODYN® er registrert i BASTA.

  • Vibrasjonsisolerende, selv ved lave amplituder
  • Strukturlydsisolerende, selv ved høye frekvenser
  • Ekstremt elastisk - lite krypning
  • Høy kjemisk resistens
  • Lang levetid
  • Veldokumentert

Alternative produkter kan, avhengig av aktuelle krav, være SYLOMER®, trinnlydsmatter, stålfjærelementer eller gummiisolatorer.

Kompletterende produkter er vibrasjonsisolerende hengere.

NB - rosa

- Statiske laster max 0,075 MPa
- Dynamiske laster max 0,12 MPa
- Kortvarige lasttopper max 2,0 MPa

 

Sylodyn® NC gulNC - gul

- Statiske laster max 0,15 MPa
- Dynamiske laster max 0,25 MPa
- Kortvarige lasttopper max 2,0 MPa

 

Sylodyn® ND grönND - grønn

- Statiske laster max 0,35 MPa
- Dynamiske laster max 0,50 MPa
- Kortvarige lasttopper max 3,0 MPa

 

Sylodyn® NE blåNE - blå

- Statiske laster max 0,75 MPa
- Dynamiske laster max 1,20 MPa
- Kortvarige lasttopper max 5,0 MPa

 

Sylodyn® NF lilaNF - lilla

- Statiske laster max 1,5 MPa
- Dynamiske laster max 2,0 MPa
- Kortvarige lasttopper max 10,0 MPa

TopContent: ProductGroup (9158)
Default.Master