M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Termiske isolatorer (structural thermal breaks)

Termiske isolatorer, Farrat

Stopper varmetap
Termiske isolatorer brukes mellom horisontale og vertikale forbindelser av interne og eksterne elementer for å hindre kuldebroer. De gir en enkel og effektiv løsning for å imøtekomme krav om reduksjon av varmetap og risiko for kondens.

Fire primære bruksområder:

 • Stål mot stål
 • Stål mot betong
 • Stål mot tømmer
 • Betong mot betong

Minsker risiko for kondens
Termiske isolatorer benyttes i nybygg og rehabiliteringsprosjekter bl.a. i følgende bygningselementer:

 • Forbindelse mellom fasade og ramme
 • Markiser og kalesjer
 • Tekniske rom på tak
 • Mellom eksterne og interne elementer
 • Mellom bunnramme og kjellerelementer
 • Utvendige balkonger og trapper
 • Forbindelse til eksisterende strukturer

     

TopContent: ProductGroup (47578)
Default.Master