M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

EMDE storsekktømmer

En rasjonell, støvfri tømming av storsekker krever korrekt tilpasset utstyr. Vi leverer sekketømmere tilpasset produkt, sekker og etterfølgende prosess og garanterer en problemfri funksjon. Leveres med komprimator for storsekk om ønskelig.

  • Enkel håndtering
  • Optimal tilpasning
  • Støvtett
  • Problemfri utmatning
  • Solid konstruksjon
TopContent: ProductGroup (10275)
Default.Master