M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Allgaier granuleringstørke

Allgaier granuleringstørke benyttes for å skape et tørt granulat fra suspensjoner og løsninger. Systemet inkluderer flere del-prosesser; oppkonsentrasjon av løsningen, granlulering eller agglomerering, tørking samt klassifisering og avstøving. Om ønskelig vil en lukket krets sikre en avgassfri og effektiv prosess.

  • Effektiv prosess, høy virkningsgrad
  • Skaper faste og stabile granulater
  • Kan benyttes for temperaturfølsomme produkter 
TopContent: ProductGroup (9768)
Default.Master