M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Allgaier virvelsjikt tørker

Allgaier virvelsjikttørker benyttes for kontinuerlig eller satsvis drift og leveres ofte i kombinasjon med vibrasjon. Systemene kan benyttes for oppgaver som tørking, kjøling, agglomerering og granulering og egner seg både for lettflytende og vanskelige produkter.

  • Relativt lave temperaturer
  • Skånsom produkthåndtering
  • Separat kjølesone om ønskelig 
TopContent: ProductGroup (9768)
Default.Master