M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fluid bed tørker

GEA Pharma Systems tilbyr batchvis fluid bed tørkere primert til farmasøytisk produksjon, både som enslig enhet kun til tørking, men også i kombinasjon med foregående blanding, granulering, transportsystem mm bygget sammen til lukket håndtering.

 

TopContent: ProductGroup (9768)
Default.Master