M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Paddeltørke/kjøler

Paddeltork, Andritz Gouda 2017

Andritz Gouda paddeltørke/kjøler er en kontinuerlig arbeidende maskin med indirekte varmeoverføring. Som varme-/kjølemedie anvendes damp, olje eller kjølevann. Varmeoverføringen skjer via padlene og veggene i selve tørken.   

Fordeler med Andritz Gouda paddeltørke/kjøler:

  • Meget god kontroll på oppholdstid og temperatur, noe som gir lik produktkvalitet
  • Ikke behov for luft til å tørke proudktet
  • Nesten ikke støv pga sakteroterende padler
  • Bedre varmeoverføring pga den spesielle formen på padlene 
TopContent: ProductGroup (9768)
Default.Master