M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Turbiditetsmåler for vannverk og industri

MicroTol, HF Scientific

HF MicroTOLHF-MicroTol

HF MicroTOL er en kompakt måler for nøyaktig onlinemåling av turbiditet på drikke- og prosessvann. Måleren utviklet for rask og enkel kalibrering med standardkyvetter og har ultralydrengjøring.

Målekyvetten kan når som helst fjernes og erstattes av kalibreringstandard eller kontrollløsning.

Ettpunktskalibrering på 5 sekunder.

Moderne rengjøringsteknikk med ultralyd forhindrer belegg av kalk, jern og mangan, samtidig som mikrobobler effektivt fjernes.

  • Rask og enkel kalibrering
  • Enkel å vedlikeholde
  • Liten prøvevolum
  • Belyst LCD-display
  • Ultralydrengjøring
  • Rejection system
TopContent: ProductGroup (8943)
Default.Master