M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Turbiditetsmålere, portable

Turb 430 IR

Turb 430 IR er en turbiditetsmåler for laboratorie- og feltbruk.

Måleren er enkel å håndtere og har et tydelig display. Automatisk 3-punktskalibrering og integrert klokke/timer for kontroll av kalibreringsintervall. Datalogger med minne for 1000 måleverdier. Denne turbiditetsmåleren kan også måle turbiditet i drikkevann.

Turbiditetsmåleren oppfyller norsk og ISO/DIN standard.

Turb 430 IR er enkel å kalibrere og leveres komplett med 3 sertifiserte standardløsninger (0.02, 10, 1000 NTU), batterier og 2 kyvetter for vannprøver.

Måleområde: 0 - 1100 NTU
Nøyaktighet: ±0,01 NTU eller ±2% av avlest verdi

 • Turbiditetsmåling oppfyller ISO 7027 og DIN 27 027
 • Svartid ca 3 sekunder
 • 3000 målinger med 4 stk standardbatterier
 • Automatisk 3-punktskalibrering
 • Integrert klokke/timer
 • RS 232-utgang
 • Vanntett, IP67
 • 2 års garanti
 • Fås også som sett med veske som tilvalg

___________________________________________________________

pHotoFlex® TurbWTW-pHotoFlex

pHotoFlex® Turb er et portabelt fotometer med integrert pH- og turbiditetsmåler som passer for både felt- og laboratoriebruk.

Fotometeret er egnet for vannanalyse av f eks fosfor, ammonium, nitrat mm. Til instrumentet passer runde standardkyvetter på 16 og 28 mm. Fotometeret har seks faste bølgelengder som kan velges manuelt. Bølgelengder: 436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860 nm

Måleren har integrert pH-måler med automatisk temperaturkompensasjon.
Måleområde for pH: 0-16
Nøyaktighet pH: ±0,01 pH

Turbiditetsmåling i henhold til ISO 7027 og DIN 27 027.
Måleområde for turbiditet: 0-1100 NTU
Nøyaktighet turbiditet: ±0,01 NTU eller ±2% av avlest verdi

 • Bakgrunnsbelyst display
 • Enkel å bruke
 • Minne for 1000 måleverdier
 • 3000 målinger med 4 stk standardbatterier
 • RS 232-utgang
 • Vanntett, IP67
 • 2 års garanti
TopContent: ProductGroup (8943)
Default.Master