M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ejektordrevne vakuumsystemer

Vakuumsystemer med overflatekondenser 

Systemet som vises på skissen er mulig å bruke ner til 1 mbar a, kan også bruke et ejektorvakuumsystem ned til 0,01 mbar a. Tilgjenglig kjølevanntemperatur bestemmer trykket i den første overflatekondenseren. På tegningen er to ejektorer, booster, seriekopplet for å nå et sugetrykk på 1 mbar a ved laveste mulige damp forbruk. En etterkoblet vakuumgruppe fører inerte gasser til atmosfærtrykk.

  • Vedlikeholdsfri drift
  • Robust og enkel konstruksjon
  • Ikke beveglige deler
  • Prosess- og kjølevann er separert fra hverandre
     

Vakuumsystem med miksekondenser

 Vakuumsystem-Miksekondenser

 I dette systemet kondenseres drivdampen sammen med avdampede produktet i kondenseren. For å ikke få "sug fra undersiden" er kondensatutløp plassert min 11 m opp. Med dette oppsett kan man regulere drivedampen mellom varm og kall årstid. Vanntemperaturen styrer vakuumet, vintertid kan man derfor regulere ned nødvendig drivemengde på booster, ejektoren.

  • Vedlikeholdsfri drift
  • Robust og enkel konstruksjon
  • Ikke noe beveglige deler
  • Ikke følsom for tilgroing i kondenseren 
TopContent: ProductGroup (10288)
Default.Master