M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Efcon SL 10 B/C

 -  Robust termoplastisk kapsling. Kan også fåes for utendørs bruk.

 -  Høy kjemisk resistens.

 -  Høy isolasjonsverdi.

 -  Ingen korrosjon på kapslingen.

 -  Sugehøyde 5 meter, sugelengde 25 meter.

 -  Justerbart prøvevolum 20 - 250 ml.

 -  Prøvebeholder på 14,9 eller 25 liter.

 -  Kan fåes med flere flasker.

Tekniske data:

 Måling                                        230 VAC / 6 A / 50 Hz

 Effektforbruk                             75 W

 Sugehøyde                                 max 5 meter

 Sugelengde                                max 25 meter

 Luftpumpe                                 24 VDC ± 2800 rpm

 Klemventil                                 24 VDC P= ± 30 Nm

 Prøvevolum                               justerbar 20 - 250 ml

 Prøveintervall                            max 1 prøve per 2 minutter

 Sugeslange                                 inv. diam. 16 mm (min 12 mm)

 Anslutning sugeslange                ¾"

 Prøvekammer                            Polykarbonat

 Prøvebeholder                           * se modell

 Styreenhet                                Digital styrenhet Siemens

 Klokke                                       Intern realtidsklokke år-måned-dag

 Prøvetaking                               - manuellt via tangent

                                                   - automatisk via puls eller tidsintervall

 Ekstern styring                           kontaktinngang 100 ms

 Overfyllingsbeskyttelse              option

 Alarmutgang                               etter xx feilprøver -instillbar

 Summering                                 antals prøver / antall pulser

 Medietemperatur                       max 35oC

 Omgivelsestemp                         0-40 ºC

 Kapsling                                     Grønn termoplast, IP41

 Mål (H x B x D)                           412 x 340 x 302 mm

 Materiale                                    LLDPE

 CE-certifiering                           Ja  

 

TopContent: ProductGroup (9589)
Default.Master