M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Statisk mikser/varmeveksler

Statisk mikser-varmevekslere er utstyr som oppnår en blandeeffekt med en samtidig varmeveksling. Den enkleste statisk mikser-varmeveksleren består av ett enkelt rør med mikseelementer. Den kan brukes som varmeveksler eller reaktor for applikasjoner som krever kontinuerlig blanding. Strømningen er vanligvis laminær og produktene som behandles har normalt medium eller høy viskositet. 

Statisk mikser-varmeveksleren finnes også i en multirørutgave. Denne kan brukes i de tilfeller der strømningsraten er høy.

TopContent: ProductGroup (8867)
Default.Master