M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Syreutspeder

Utspedning skjer inne i "hjertet" på en spiralvarmeveksler. 0,7 til 27,6 mº varmevekslende overflate.

  • Utspedning/senke konsentrasjonen i varmeveksleren
TopContent: ProductGroup (8867)
Default.Master