M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Varmeveksler - Twisted Tube®

Twisted Tube, Koch Heat Transfer

Mer effektiv varmeoverføring, mindre tilsmussing, eliminerer vibrasjonsskader.

TWISTED TUBE® varmeveksler kan gi en høyere varmeoverføringseffekt enn noen annen type av rørformede varmeveksler.

  • Virvelgjennomstrømning på mantel- og tubesiden fremkaller turbulens for å forbedre varmeoverføringen.
  • Kraftfull turbulens oppnås selv ved høye viskositeter og/eller lave hastigheter vilket minsker tilsmussing på tube og mantelsiden.
  • Jevn gjennomstrømning gir mer effektiv lengde og overfalteområde som gir kompakte varmevekslere.
  • Tubene støtter hverandre langs hele tubelengden og på den måten elimineres vibrasjonsskader. Behovet for baffelplater elimineres og dermed finnes det ingen stillestående områder på anlegget og trykkfallet minsker.

Eksempel på bruksområder innen kjemi-, energi-, papir-, stål- og prosessindustrien

  • Forvarming
  • Kjølere
  • Kondensatorer
  • Reboilers
  • Kompressor mellomtrinns kjølere
TopContent: ProductGroup (8867)
Default.Master