M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Buck ventiler

Buck ventiler for damp- og kontamineringsfri håndtering av pulver og tabletter innen farmasøytisk industri. Ventilen består av to passive deler som settes sammen og låses fast ved hjelp av et åpningsverktøy. Åpningsverktøyet vrir de to ventil halvdelene slik at produktet kan flyte gjennom uten at noen ytre flater kommer i kontakt med produktet. Bucks nye modell av splitventiler har dermed ingen aktiv ventilhalvdel, men kun to passive, hvilket gjør at man kan tilkoble alle prosessdeler og beholdere med hverandre. Man behøver kun åpningsverktøyet som driver de to passive halvdelene.

Buck HC-ventil (High Containment) emitterer i intervallet 1-10 mikrogram/m3 luft. Ventilen kan føres med luftutsug for ytterligere å minske emisjonen.

Buck TC-ventil (Total containment) garanterer en mindre emisjon av partikler, mindre enn 1 mikrogram/m3, som er svært vanskelig å måle.

TopContent: ProductGroup (9377)
Default.Master