M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

KRAITEC Top beskyttelsesmatter

KRAITEC® Top er matten for beskyttelse av høy kvalitet av vanntetnings- og isoleringssystemer. Den gir beskyttelse av vanntetningssystem på flate tak, tak med vegetasjon, terrasser, parkeringsdekke, ved bro- og veikontruksjoner og ved utbygging av landskap.

KRAITEC® Top kan også benyttes ved underjordiske strukturer som f. eks. underjordisk garasje.

Fordeler:

  • Høy kvalitet
  • Enkel installasjon
  • Miljøvennlig
TopContent: ProductGroup (8840)
Default.Master