M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elastiske komponenter i sporet

Med elastiske materialer i banekroppen reduseres dynamiske krefter i ballasten og dermed vedlikeholdskostnadene gjennom lengre levetid.

Spesielt interressant er det når spor oppgraderes for høyere aksellaster eller høyere hastigheter. På steder der fyllmassen brytes ned raskt, f.eks. ved hardt underlag eller ved overganger mellom stive og myke underlag, har ballastmatter eller svillematter en veldig bra effekt.

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Lengre levetid for ballasten
  • Stabilisering av sporgeometrien
  • Økt komfort for passasjerer
TopContent: ProductGroup (8923)
Default.Master