M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elastiske løsninger for jernbane

Sporveistrafikk er en viktig del i det moderne samfunnet. Med det følger økte krav på tilgjengelighet, lyd og vibrasjoner, komfort i vogner, lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Våre løsninger, produkter og komponenter av SYLOMER og SYLODYN er i denne sammenheng svært moderne. Vi har også mulighet og ressurser til å ta frem unike løsninger for spesielle behov.

  • Reduksjon av vibrasjoner og strukturlyd
  • Lengre levetid for spor og vogner
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Optimale og kostnadseffektive løsninger
TopContent: ProductGroup (8923)
Default.Master