M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elastiske mellomlegg av SYLOMER & SYLODYN

Med SYLOMER & SYLODYN som mellom- eller underlagsplater kan man designe elastisiteten i og under befestninger. Dette gjøres mulig ved at et stort antall typer finnes tilgjengelig. Materialet er meget holdbart, har lang levetid og har et bredt stivhetsområde. De anvendes bl.a. for strukturlydsisolering av broer og økt elastisitet i veksler.

  • Bredt stivhetsområde
  • Holdbare materialer
  • Lang levetid
TopContent: ProductGroup (8923)
Default.Master