M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Masse-fjærsystemer med Stålfjærelementer

Med en tung masse i form av en betongplate på en elastisk stålfjærpakke nås ekstremt god isolering mot vibrasjoner fra tog. Det vanligste bruksområdet er tunneler under følsomme lokaler som sykehus, kultur- och medialokaler men også boliger i noen tilfeller.

Normalt plasstøpes betongen med fjærpakken som enten støpes inn eller skyves inn i etterhånd. Spesialdesignet dempningssystem inngår. Systemfrekvens 4-5 Hz.

  • Lav resonansfrekvens - ekstremt god vibrasjonsisolering
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Meget lang levetid
TopContent: ProductGroup (8923)
Default.Master