M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Masse-fjær systemer med Sylomer og Sylodyn

Getzner massa fjädersystem

Med en tung masse i form av en betongplate på ett høyelastisk materiale oppnås svært god vibrasjonsisolering mot togstøy. Det mest vanlige bruksområdet er tuneller under følsomme lokaler som sykehus, konserthus m.m. For togtrafikk med full aksellast er normale systemer oppbygd med plater eller remser av SYLOMER® eller SYLODYN®.

For lettere aksellaster som sporvognstrafikk brukes normalt SYLOMER®-matter der betongplaten støpes direkte på det elastiske sjiktet.

Systemfrekvenser fra 6 Hz og oppover.

  • Lav ressonansfrekvens - svært god vibrasjonsisolering
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Svært lang levetid
  • Erfaring og kompetanse
TopContent: ProductGroup (8923)
Default.Master