M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Støyskjerm, Noisetrap

Noisetrap bullerskärm, Aqvis Miljö 2017

NOISETRAP® er en ny serie av støyskjermer for å dempe støy fra jernbane og sporvei. Det er den første smarte støyskjermen som gjennom akustiske resonanser (s.k. Helmholtzresonanser) avstemmes mot de forstyrrende frekvensene.

Nye målinger viser at ca 10 dB støyreduksjon er mulig med den nye teknikken.

Helmholtzvarianten kan nå høyeste lydabsorpsjonsklasse (A4) i avstemte frekvenser. Lydisoleringen for standardvarianten er på høyeste nivå, 33 B (klasse B3).

NOISETRAP® produseres av gjennvunnet HD-polyeten. Materialet har lang levetid, tåler fukt, sprekker ikke og det er vanskelig å tagge fordi farge ikke fester seg.

Jernbanestøy er den negative konsekvensen av at infrastruktur og begyggelse nærmer seg hverandre. NOISETRAP® kan i enkelte tilfeller erstatte tiltak som bytting av vinduer. NOISETRAP® Helmholtz kombinerer funksjoner - skjerming, lydisolering og absorpsjon.

Fordeler:

  • Effektiv støyskjerming
  • Minimal mulighet for tagging
  • Minimalt vedlikehold

Akustikkverksted har ved hjelp av laboratorie- og feltmålinger gjort en simulering av en togpassering for å illustrere effekten av NoiseTrap støyskjerm nær sporveistrafikk.

Lytt til effekten av NoiseTrap støyskjerm nær sporveistrafikk (7MB)
OBS! Klikk på ikonet for avspilling for å kunne høre lyden.

TopContent: ProductGroup (49365)
Default.Master