M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Spordempningssystem

STRAILastic A

Strailastic_A er et nytt system for å dempe støy fra jernbane og sporvei. Gjennom sin høye materialtetthet og unike monteringsmetode bidrar den til at jernbanespor blir stillere uten å påvirke trafikk og vedlikehold.

Jernbanestøy er den negative konsekvensen av at transporter og bebyggelse kommer nærmere hverandre. Strailastic_A kan i enkelte tilfeller erstatte tiltak som støyskjermer, skifte av vinduer og t.o.m. ekspropriasjoner.

Strailastic_A finnes i to varianter med samme ytelse:

  1. INOX: Slank design som ikke stikker utenfor sporet. Integrert stålkjerne og rustfrie klemmer for montering.
  2. SYNTH:  Helt uten metall. Klemmer av glassfiberarmert plast.
  • Monteres uten trafikkstopp, lett å demontere
  • Drift og vedlikehold som vanlig
  • Minimal korrosjonsrisiko
  • Dempning innen et bredt frekvensområde
TopContent: ProductGroup (49373)
Default.Master