M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Svillematter - Vibrasjonsisolering

Vibrasjonsproblemer fra sporveistrafikk er ofte kostbart å løse. Uansett om det er eksisterende spor eller nye så finns det i dag et kostnadseffektivt alternativ til ballastmatter. SYLOMER-matter som monteres under svillene er effektive mot strukturlyd fordi de er tilpasset det mest forstyrrende frekvensområdet. SYLOMER svillematter kan monteres på både betong- og tresviller. Systemfrekvens >25 Hz.

  • Tilpasset strukturlydsisolering
  • Kostnadseffektiv metode
  • Enkel installasjon ved eskisterende spor
  • Lang levetid
  • Sterkt og resistent materiale

Svillematter for å redusere LCC

ÖBB har med erfaring fra minst 1500 stk installasjoner av svillematter ("Under sleeper pads" = USP) skapt en ny strategi for reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid, med lavere livssykluskostnader (LCC) som resultat.

USP reduserer dynamiske krefter i ballasten, reduserer korrugering, utjevner stivheten langs sporet og øker kontaktflaten mellom sviller og ballast.

USP brukes ved høye aksellaster og for strekninger med høy trafikkbelastning, i overgangssoner, på broer, i kurver og for sporvekslere.

  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Lengre levetid for ballast
  • Stabilisering av sporgeometrine
  • Økt komfort for passasjerene
TopContent: ProductGroup (49361)
Default.Master